Ciències Socials i Humanitats

Ciències Socials i Humanitats (3)

Evolució històrica de l’àrea del circ romà de Tàrraco i la intervenció arqueològica a la plaça de la Font de Tarragona

Aquesta monografia vol donar a conèixer els treballs arqueològics que es van realitzar a la plaça de la Font de Tarragona amb motiu de les obres de construcció d’un pàrquing soterrat. En aquest treball s’estudien totes les fases ocupacionals que hi varen tenir lloc, des de mitjan segle II aC fins al present.

Compra el llibre en paper

Compra el llibre digital

Esta monografía de investigación tiene un doble propósito; por una parte, acercar el concepto de ‘apego’ a los profesionales de la psicología forense, al que muchos son ajenos y, por otro lado, acercar el mundo judicial a las familias que deseen conocerlo. En todo momento se utiliza un tono ágil, empleando lenguaje coloquial y un fino sentido del humor, para que los contenidos a veces áridos que se describen y analizan se comprendan por todo tipo de lectores interesados.

Compra el libro en papel

Compra el libro digital

Cerca a la web

Notícies