Propostes per a la universitat pública i el sistema de recerca i innovació de Catalunya

1. Es pot millorar el nivell de confiança que la societat catalana té en la seva universitat?

2. Es pot millorar l’eficàcia i l’eficiència de la universitat mitjançant la reforma del sistema de governança?

3. Es pot millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de recerca de Catalunya en un context de restricció pressupostària?

4. Es pot afavorir la transformació de nou coneixement en innovació en productes i processos i millorar la competitivitat del país a mitjà termini?

5. Disposa el país de les eines per fer possibles els canvis?

Totes aquestes preguntes, amb aquesta forma o semblant, són avui, en el mes de novembre de 2011, més que pertinents, indispensables per a Catalunya. Inspiren aquest document gràcies a la sagacitat i perspicàcia d’una persona que, davant la presentació d’un document anterior a aquest, va manifestar: i quines serien les preguntes perquè la resposta fos SÍ?

El mateix plantejament i ordre de les preguntes i provar de respondre-les dóna peu a l’autor a exposar i a fonamentar un conjunt de propostes per a la millora del sistema de coneixement de Catalunya, sempre segons la seva opinió com a responsable d’una de les seves universitats públiques.

D’acord amb el que s’exposa en aquest treball i amb les dades que s’hi recullen, en opinió de l’autor la resposta a les cinc preguntes plantejades és la mateixa: SÍ.

Llegeix el llibre en línia

Adjunts per a descarregar:

Informació addicional

 • Autor: Francesc Xavier Grau Vidal
 • Any de publicació: 2012
 • Editorial: Universitat Rovira i Virgili
 • Col·lecció: Universitat Rovira i Virgili, 41, 1a ed.
 • Pàgines: 30
 • Mida: 688 KB
 • Enquadernació: PDF
 • ISBN: -
 • Preu: -
 • Llengua: Català

Cerca a la web

Propostes per a la universitat pública i el sistema de recerca i innovació de Catalunya

Informació addicional
 • Autor Francesc Xavier Grau Vidal
 • Any de publicació 2012
 • Editorial Universitat Rovira i Virgili
 • Col·lecció Universitat Rovira i Virgili, 41, 1a ed.
 • Pàgines 30
 • Mida 688 KB
 • Enquadernació PDF
 • ISBN -
 • Preu -
 • Llengua CatalàDescarrega el llibre


Notícies