La transformació del capital humà del país: els estudis de doctorat

La consolidació de l’economia del coneixement ha situat els doctors com un dels actius més importants de les empreses i dels països per assegurar el desenvolupament econòmic i social. La gran importància estratègica, l’elevat nombre de recursos (majoritàriament públics) destinats a aquest nivell educatiu i certa preocupació per si el mercat de treball incorporava aquest capital humà altament qualificat d’una manera eficient, han provocat un interès creixent per tenir més dades d’aquest col·lectiu i estimular-ne l’anàlisi. Aquest estudi utilitza l’excel·lent base de dades d’AQU-Catalunya per analitzar en quina situació laboral es troben els doctors quatre anys després d’obtenir el títol. La dimensió temporal de la base de dades, amb informació per diferents cohorts de doctors, ens permet analitzar l’evolució que han tingut els processos d’inserció laboral durant els últims anys, amb especial atenció a com la recent crisi econòmica els ha afectat. La valoració general és força positiva, tot i que sorgeixen alguns dubtes sobre si encara podríem aprofitar més el seu potencial.

Descarrega el llibre electrònic

Informació addicional

  • Autor: Ferran Mañé Vernet
  • Any de publicació: 2017
  • Editorial: Universitat Rovira i Virgili
  • Col·lecció: Universitat Rovira i Virgili, 79
  • Pàgines: 143
  • Mida: 2,7 MB
  • Enquadernació: PDF
  • ISBN: 978-84-8424-524-7
  • Preu: -
  • Llengua: Català
Llegir 8038 vegades

Cerca a la web

Notícies