Estudi del canal de glicerol AQP7 i de l’adipoquina ZAG en l’àmbit de l’obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

L'obesitat incrementa les possibilitats de patir altres malalties com la diabetis mellitus tipus 2 (DM2), la dislipèmia i la hipertensió, entre d'altres. Per poder avançar en noves dianes terapèutiques que millorin aquestes malalties, és necessari conèixer millor la biologia del teixit adipós i els seus components. El teixit adipós blanc, a més a més d'emmagatzemar la major part de les reserves energètiques, és capaç de tenir activitat metabòlica i endocrina. Cal tenir en compte que un metabolisme lipídic adequat en l'adipòcit també és clau per aconseguir un equilibri en l'homeòstasi del metabolisme glucídic en l'ésser humà. En aquest treball hem analitzat el paper de dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós: d’una banda, el canal de glicerol aquaporina 7 (AQP7), i per altra, l'adipoquina glicoproteïna Zinc-α 2 (ZAG), en el context de l'obesitat, la síndrome metabòlica i la DM2.

Descarrega el llibre Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Informació addicional

  • Autor: Mª Victòria Ceperuelo Mallafré
  • Any de publicació: 2011
  • Editorial: Universitat Rovira i Virgili
  • Col·lecció: Cum laude, 4, 1a ed.
  • Pàgines: 154
  • Mida: 7 MB
  • Enquadernació: PDF
  • ISBN: 978-84-694-2416-2
  • Llengua: Català