Quaderns per a la Inclusió Social
Quaderns per a la Inclusió Social

Quaderns per a la Inclusió Social (7)

La col·lecció “Quaderns per a la Inclusió Social” pretén ser el vehicle periòdic d’anàlisi i de reflexió-formació al voltant d'uns temes que en aquests temps preocupen la societat: la vulnerabilitat i l’augment de riscos socials. A més, vol aportar respostes i propostes per millorar i optimitzar els processos i mètodes d’intervenció social, identificar problemàtiques en funció de l’entorn per aportar coneixement i pensament a un objectiu específic: el manteniment i l’enfortiment de la cohesió social.

La recerca que presentem vol oferir coneixement rigorós sobre l’aportació que el conjunt de les entitats socials de l’Església Catòlica fan a la cohesió de la nostra societat, vol millorar el coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i vol posar de relleu possibles mesures a desenvolupar per mantenir o enfortir aquesta activitat. Tot això tenint present que és una part molt important (tot i que no quantificada) de la nostra societat civil més o menys organitzada la que persegueixen l’objectiu de fer una transformació social (per garantir els drets i la justícia social) a partir de la inspiració en l’Evangeli.

Descarrega el llibre

La sociedad actual está tratando de dar respuestas a la necesidad de vivienda en un contexto de difícil acceso a ella por amplias capas sociales. No se trata solo de una falta de recursos en el acceso, sino de abrir la posibilidad a nuevas formas de tenencia que faciliten la residencialidad y el intercambio basado no exclusivamente en relaciones mercantiles de primer orden. Para ello es necesario un cambio de mentalidad tanto en las instituciones públicas como en las entidades privadas y en relación con la idea que los individuos tienen sobre la vivienda. Las propuestas de futuro deberán hacer hincapié en el refuerzo de la conexión entre estos tres agentes y orientarse a conceder más protagonismo al elemento comunitarista como un nuevo agente para la consecución de una mejor sociedad.

Descarga el libro

Lee el libro en línea

 

 

Cerca a la web

Notícies