Ciències naturals

Com a infermera i professora d’infermeria de salut mental, he tingut la sort de poder compartir experiències viscudes per persones i famílies que conviuen amb la malaltia mental. L’objectiu d’aquesta tesi és donar suport a les cuidadores de persones amb esquizofrènia, aportant dades sobre la valoració dels requisits d’autocura i de la salut mental positiva per poder contribuir al disseny de futurs programes d’intervenció dirigits a aquest col·lectiu.

Llegeix el llibre en línia

Descarrega el llibre

 

 

Publicat a Cum Laude
Dimarts, 04 Novembre 2014 12:27

Prácticas clínicas

Manual para el alumno y el tutor de enfermería y otras carreras de Ciencias de la Salud

Este manual es fruto de las conversaciones mantenidas con los tutores de las prácticas clínicas, sobre las situaciones que encuentran en el proceso de enseñar a aprender y en el de verificar si los alumnos aprendren aquello para lo que se los está capacitando. Siendo conscientes que el tutor del alumno es una persona clave porque es el referente más próximo y modelo de aprendizaje del alumno, este manual tiene como objectivo acompañarlos en este proceso y facilitarles un recurso para desarrollar la competencia tutorial.

Descarga el libro

Lee el libro en línea

Compra el libro en impresión bajo demanda

 

 

Publicat a Altres títols
Dimarts, 14 Octubre 2014 11:23

Locuras, culturas e historia

El objetivo del presente volumen es evidenciar aún más la necesidad existente de observar el proceso salud, enfermedad y atención en salud mental como un continuum donde la presencia, la historia y la cultura tengan un valor fundamental en la lectura terapéutica y su interpretación. Estos elementos permiten considerar la manera de definir, explicar y vivir los trastornos mentales tanto por parte del sujeto como de los terapeutas biomédicos.

Descarga el libro

Lee el libro en línea

Compra el libro en papel

Enlace a Google Books

 

 

Dimecres, 03 Setembre 2014 08:51

Periferias, fronteras y diálogos

Una lectura antropológica de los retos de la sociedad actual

Este libro recoge las principales aportaciones del XIII Congreso de Antropología de la FAAEE e invita a reflexionar sobre los debates antropológicos actuales acerca de la sociedad contemporánea. La primera parte recoge los textos de las ponencias invitadas al Congreso, las cuales debaten los temas que vertebran el Congreso desde las diversas miradas y trayectorias académicas de las y los ponentes. La segunda parte del libro reúne los textos que presentan los contenidos de los veintiún simposios y muestran la amplitud y riqueza de los debates y los retos que caracterizan la Antropología del siglo XXI.

Lee el libro en línea

 

 

Dilluns, 30 Juny 2014 11:30

Un cant èpic africà

Una crítica al poder absolut

Durant mil·lennis i mil·lennis, l’Àfrica subsahariana ha tingut la paraula com a principal mitjà de comunicació. En els darrers decennis, gràcies a la tècnica dels magnetòfons, s’han pogut conservar no tan sols les paraules sinó també algunes de les veus d’aquells que les produïren. Es així com avui podem gaudir del relat èpic que fou cantat durant una nit sencera pel trobador Zwè Nguéma l’any 1960 a Anguia (el Gabon) en llengua fang, enregistrat amb un magnetòfon d’aquell temps per Herbert Pepper (Orstom), transcrit i traduït al francès pels lingüistes Monsieur i Madame de Wolf i publicat pels Classiques Africains (Arman Colin) l’any 1972. És aquest relat de «mvet» el que l’autor d’aquest llibre es proposa resumir i comentar tot mostrant-nos de quina manera a través d’un llenguatge fantàstic i meravellós, proper fins i tot a la ciència ficció, el trobador ens lliura una crítica a qualsevol forma despòtica de governar un país.

 

 

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre en línia

Compra el llibre en paper

Enllaç a Google Books

 

 

Dilluns, 30 Juny 2014 11:01

Alquimia del dolor

Estudios sobre medicina y literatura

Alquimia del dolor pretende explorar las relaciones entre medicina y literatura tanto en la perspectiva de la más exigente investigación académica como desde el punto de vista de la utilidad de los textos literarios en la formación de los profesionales de la salud. Su tema lo constituyen las reflexiones de algunos de los más importantes creadores de la literatura occidental sobre los tres grandes asuntos que estructuran la obra: «la enfermedad, la muerte y la medicina», «el inconsciente y la locura» y «las ciencias de la vida en el espejo de la literatura». Los estudios que componen el libro son el resultado del trabajo de su autor durante más de treinta años en este ámbito de investigación y docencia universitaria.

Descarga el libro

Lee el libro en línea

Compra el libro en papel

Enlace a Google Books

 

 

Divendres, 24 Gener 2014 07:22

Tres tractats sobre l’art de la medicina

En aquest volum Joana Zaragoza i Gras posa un gra de sorra al coneixement de la figura de Galè amb tres dels seus escrits filosòfics: Exhortació a la medicina o Protrèptic, Sobre la millor doctrina i Sobre les escoles: consells als qui s'inicien. El rerefons dels tres tractats és el mateix: la paideia, és a dir, l'educació, l'eina mitjançant la qual els homes de la societat grega es formaven com a individus, en aquest cas adreçat als alumnes que un dia arribarien a ser metges.

Aquest llibre compta amb un pròleg de Carlos García Gual, on esbossa la biografia del nostre autor i emmarca el món que va crear aquests tipus d'escrits. Al fil de l'esperit crític de Galè, tot seguit es troba una introducció de Mario Vegetti, que analitza les diverses sectes mèdiques i demostra que Galè va ser el refundador de la medicina, fent «de la dimensió filosòfica un tret constitutiu i discriminant del perfil del veritable metge».

Compra el llibre

Enllaç a Google Books

Entrevista a la curadora del llibre

 

 

Estudi epidemiològic descriptiu dels càncers de cap i coll a la demarcació de Tarragona. S’hi analitza la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença en base poblacional de les 3.507 neoplàsies de cap i coll del Registre de Càncer de Tarragona, durant el període 1980–2005, per a cadascuna de les localitzacions (llavi, llengua, cavitat oral, glàndules salivals, amígdala, nasofaringe, hipofaringe, altres llocs de la cavitat oral i faringe, cavitat nasals i sins paranasals i laringe).

Descarrega el llibre

Llegeix el  llibre en línia

 

 

Publicat a Cum Laude

L’ultrasò és un dels agents físics de fisioteràpia més utilitzats en el tractament de la síndrome subacromial. La fonoforesi i la iontoforesi són agents físics que, a diferència dels ultrasons, utilitzen un fàrmac com a conductor del corrent.

Per valorar si l’ús del dexketoprofèn com a conductor en la fonoforesi i la iontoforesi provoca més millora clínica que l’ultrasò, es va dur a terme un assaig clínic aleatoritzat amb tres grups de tractament, sent l’agent físic diferent en cada grup. Les variables principals de l’estudi van ser l’escala visual analògica (EVA), el qüestionari DASH i l’escala de Constant-Murley.

Descarrega el llibre Compra el llibre en impressió per comanda Llegeix el llibre en línia

 

 

Publicat a Cum Laude
Dilluns, 22 abril 2013 14:33

Mujeres (in)visibles

Género, alimentación y salud en comunidades rurales de Oaxaca

En las comunidades rurales de la costa y sierra de Oaxaca, cada vez es más frecuente encontrarse una mujer como cabeza de familia, cumpliendo funciones clave dentro del grupo doméstico. A las mujeres se las puede ver trabajando en la casa, cultivando el huerto, criando aves de corral, cosechando café, trayendo leña y/o agua o elaborando artesanías. A esto, hay que sumar el cuidado de los y las hijas y la responsabilidad de todo el proceso alimentario. Ante la necesidad de mejorar su situación socioeconómica, muchas de ellas se han apuntado a programas que promueven actividades emancipadoras, aunque eso haya supuesto aumentar su carga de trabajo dentro y fuera de casa.

Descarga el libro

Compra el libro en papel

Lee el libro en línea

Enlace a Google Books

 

 

Pàgina 2 de 6

Cerca a la web

Notícies