Mostrant articles per etiqueta: Ciències socials
Divendres, 05 Agost 2011 08:58

Estadística pràctica pas a pas

L’objectiu principal d’aquest material és proporcionar als estudiants universitaris una eina que permeti consultar clarament i ràpidament com es pot aplicar de manera pràctica la teoria relacionada amb qualsevol dels continguts que formen part d’un curs bàsic d’estadística de nivell universitari.

Per tal d’afavorir l’aprenentatge, s’explica pas a pas, i usant exemples, quan i com es poden aplicar aquestes tècniques estadístiques. També es comenta quines són les funcions i les eines estadístiques d’Excel.

 

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

 

 

 

 

 

 

 

Publicat a Eina-e

1. ¿Hay demasiadas universidades en Cataluña?

2. ¿Se ha ido demasiado lejos en el esfuerzo de extender el sistema universitario por toda Cataluña?

3. ¿Es demasiado cara la universidad catalana en relación con los recursos públicos de que disponemos?

4. ¿Es ineficaz (no hace bastante o no hace lo suficientemente bien su trabajo) la universidad catalana?

5. ¿Es ineficiente en el uso de los recursos públicos?

Todas estas preguntas son pertinentes siempre, pero especialmente en momentos como el actual, en que los ingresos públicos han caído de forma drástica y la demanda de servicios públicos no deja de crecer. La respuesta a cada una de estas preguntas se puede buscar de muchas maneras, pero las decisiones que se puedan derivar de ellas entre las personas que las deban tomar no se pueden basar solo en corrientes de opinión o confrontaciones de intereses.

 

1. Hi ha massa universitats a Catalunya?

2. S’ha anat massa lluny amb l’esforç d’extensió del sistema universitari arreu de Catalunya?

3. És massa cara la universitat catalana per als recursos públics que tenim?

4. És ineficaç (no fa prou o prou bé la seva feina) la universitat catalana?

5. És ineficient en l’ús dels recursos públics?

Totes aquestes preguntes són pertinents sempre, però molt més en moments com l’actual, en el qual els ingressos públics han caigut dràsticament i la demanda de serveis públics no fa sinó créixer. La resposta a cadascuna d’aquestes preguntes es pot buscar de moltes maneres, però les decisions que se’n puguin derivar entre aquelles persones que les hagin de prendre no es poden basar només en corrents d’opinió o confrontacions d’interessos.

 

Dilluns, 04 Juliol 2011 08:46

Mujeres

El volumen reúne trabajos en torno a temas relacionados con la mujer de seis profesoras de la Universitat Rovira i Virgili. Desde la historia, la educación, el periodismo y el teatro, los cuatro artículos presentados desentrañan el trato de lo femenino en diversas áreas de la cultura. El objetivo es preservar la memoria de aquellas mujeres cuyo trabajo no ha sido suficientemente reconocido, rescatándolas así del olvido.

Descarrega la revista El bloc de la revista

Publicat a Triangle

El treball pretén oferir una visió global de la situació, grau d'implantació i resultats de la modernització administrativa i dels instruments de Nova Gestió Pública en els principals ens locals municipals del camp de Tarragona -ajuntaments amb població superior a 20.000 habitants-, amb especial èmfasi en l'estudi particular i en profunditat de l'Ajuntament de Salou, responent a la pregunta de si l'esmentat nou model de gestió contribueix realment a un millor funcionament de les polítiques i administracions públiques, així com en quines circumstàncies es produeixen aquestes millores.

Compra el llibre

Enllaç a Google Books

 

 

Publicat a Quaderns del Camp
Dimecres, 15 Juny 2011 11:12

Cuestiones sobre las Organizaciones

RIO nace con una orientación académica y profesional que pretende ser un instrumento al alcance de todas aquellas personas interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las especificidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. La revista aspira a ser un instrumento de comunicación para la comunidad académica y profesional, en particular en temas de investigación y de evaluación de las organizaciones, entendidas en el sentido amplio.

Una de las principales preocupaciones es que RIO se oriente a la difusión de conocimiento científico con los mayores estándares de calidad. Por ello RIO cuenta con un exigente proceso de revisión por expertos para la publicación de sus artículos.

Accedeix als articles a la web de la revista

 

En aquest llibre s'aborda en profunditat el desenvolupament comptable de les operacions derivades de la forma jurídica que en cada moment pot adoptar la unitat econòmica empresarial, amb especial referència a activitats mercantils. El text està adaptat a la nova legislació mercantil i comptable en vigència a abril de 2011.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Eina-e
Dijous, 19 Mai 2011 09:22

El procés de màrqueting

A principis del segle XXI el màrqueting afecta cada vegada més aspectes de la vida contemporània. És important estudiar màrqueting perquè és generalment acceptat que és una de les manifestacions més significatives de la societat occidental, fins al punt que avui dia ser consumidor és equivalent a ser ciutadà. Aquest llibre ens explica què és el màrqueting, el seu entorn, la informació i la investigació de mercats, el comportament del consumidor, la política del producte i de preus, la distribució i el sistema comercial i la política de comunicacions de màrqueting.

Compra el llibre

 

 

Publicat a Eina

Un estudi sobre les pràctiques i el comportament de l’inversor

Cada cop existeixen més evidències de l'efecte que la informació sobre capital intel·lectual (el valor intangible de l’empresa) té en el preu de les accions en els mercats de capitals; unes evidències que justifiquen la creixent necessitat d'informar el mercat sobre el valor d'aquests actius i facilitar així als inversors l'accés a informació veritablement rellevant. Aquesta obra va dirigida tant a acadèmics com a professionals del món de les finances que desitgin aprofundir en el fascinant món dels models de gestió de la nova economia i les seves possibilitats d'afectar el comportament dels agents decisors.

Descarrega el llibre Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Eina-e

Les organitzacions de serveis treballen cada vegada més per aconseguir la gestió saludable dels seus recursos humans, per tractar així d'evitar que es produeixin repercussions negatives sobre la qualitat dels serveis que ofereixen.

Si una organització actua sobre el comportament absentista, mitjançant estratègies de registre o mecanismes de control, influirà directament sobre la qualitat del producte que ofereix o el servei que presta.

Compra el llibre

Enllaç a Google Books

 

Publicat a Recerca
Pàgina 16 de 22

Cerca a la web

Notícies