Geografia i història
Divendres, 20 Gener 2017 09:38

Tarragona en el inicio de la modernidad

Este libro constituye una aproximación a la Tarragona de la primera mitad del siglo XIX, periodo convulso en el que acontecieron graves conflictos bélicos, unos contra enemigos del exterior y otros frutos de rivalidades políticas o cuestiones sucesorias. Nos encontramos en los albores de la modernidad, con las cuestiones médicas experimentando un gran desarrollo que se plasmó, especialmente en la segunda mitad del siglo, en grandes avances terapéuticos. Para ello se han estudiado las causas de mortalidad en la ciudad de Tarragona, la diversidad socioeconómica mediante el análisis de las profesiones y actividades de sus ciudadanos, y se han referido los movimientos migratorios, tanto intraprovinciales como en el conjunto de España y el extranjero.

 

 

Compra el libro en papel

Compra el libro digital

 

 

 

Publicat a Recerca

Aquest estudi sobre la presó franquista de postguerra es basa en les duescentes quaranta cartes que Daniel Vilaró Rius va escriure a la seva família entre juliol del 1939 i agost del 1943 des de tres presons i, per tant, presenta el règim penitenciari viscut des de dins. En aquestes cartes trobem en primera persona l’impacte psicològic de la derrota, dels judicis sumaríssims i de l’empresonament, la por i la incertesa de cada dia, la penúria, la privació emocional de l’allunyament de la família, la frustració de no poder exercir cap rol familiar. Alhora, la voluntat de sobreviure física i moralment, que va ser una voluntat política, i els mecanismes i estratègies que van fer que molts ho aconseguissin, des de l’ajut de fora i la solidaritat a dins, fins a la capacitat de cadascú per mantenir alguna il·lusió i la fe en el futur.

 

Comprar el llibre

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre en línia

Enllaç a Google Books

Dilluns, 07 Novembre 2016 12:12

Transiciones en el mundo contemporáneo

El concepto de transición es necesariamente confuso, porque siempre resulta difícil delimitar cuál es el punto de partida de cualquier proceso de cambio político, económico o cultural en la sociedad, así como si es meramente coyuntural o afecta al conjunto de la estructura de un país. En consecuencia, la delimitación del origen y término de cualquier proceso será siempre convencional y relativa. Para el conjunto de las ciencias sociales, los procesos de cambio político han tenido siempre un considerable interés, pues permiten entender mejor las sociedades modernas y actuar en consecuencia en su seno. Este libro, que gira en torno al concepto de transición, es fruto de las ponencias y comunicaciones presentadas en el Congreso Internacional sobre Transiciones que se celebró del 7 al 9 de mayo de 2014 en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. En él se estudiaron los procesos de transición y transformación en el mundo contemporáneo y la serie de conflictos que suscitan en los más diversos ámbitos desde una perspectiva abiertamente pluridisciplinar.

Compra el libro

Descarga el libro

Enlace a Google Books

Divendres, 07 Octubre 2016 08:37

L'Estat català

Estudi de dret públic

L’ànima d’una nació tendeix vitalment a encarnar-se en el cos d’un Estat. L’ànima catalana, avui com ahir, demana l’Estat català. L’autonomia moral de Catalunya, plenament recobrada al llarg d’un segle de renaixença, reclama i exigeix l’autonomia política. I ací emprem el mot autonomia en el seu ampli sentit etimològic, igualment compatible amb la sobirania independent i amb les formes federals i confederals.

En tres parts dividim el nostre estudi: Primera: Antecedents històrics. Segona: Programes i projectes d’autonomia en l’època contemporània. Tercera: Organització i facultats de l’Estat català.

Un procés històric, una realitat política, un problema jurídic: sota aquests tres aspectes examinarem el cas dels catalans, vell de segles, però perdurable; cas d’ahir, d’avui i de demà, com tots els casos autèntics del deler de llibertat en els homes i en els pobles.

Antoni Rovira i Virgili

 

Compra el llibre 

Compra el llibre digital

Enllaç a Google Books

 

 

 

Si hay un drama humano íntimamente ligado a la guerra y la muerte, es el exilio al que siempre se ve arrojado el exiliado en contra de su voluntad, nunca voluntariamente. Nadie abandona por simple espíritu de aventura, de conocimiento o de descubrimiento, su país o su familia o a sus más próximos allegados sino impelido por razones políticas o económicas bien concretas y forzado por una situación tan destructiva y traumática como una guerra civil y sus inmediatas consecuencias. La vida humana en una situación límite siempre es una fuente inagotable de conocimiento, que nos fuerza a plantearnos muchas preguntas y a tratar de responderlas. En este libro encontrarán una amplia gavilla de estudios académicos realizados desde diversos enfoques pluridisciplinares en los que esperamos que el lector encuentre, sino respuestas concretas y precisas a su curiosidad, intereses e inquietudes, sí al menos una sólida base de información y reflexión a partir de la cual poder seguir adentrándonos en el doloroso y ejemplarizante drama de los exilios en el mundo contemporáneo.

Descarga el libro

Compra el libro

Enlace a Google Books

Dimarts, 15 Març 2016 12:29

Fam de pa i de terra

"El relat d’Antoni Gavaldà té un gran interès per a tots aquells que estiguin interessats a conèixer el que va succeir a Catalunya durant la Guerra Civil, ja que els problemes generals que afectaven l’economia catalana es barrejaren amb la diversitat de preses de posició ideològiques, que, a la seva vegada, recobrien interessos dispars i, per tant, preferències alternatives sobre la manera d’endegar el camp. Estudis d’aquesta mena ens estan donant una bona aproximació a la complexa història d’aquells anys."

(Fragment del pròleg de Josep M. Bricall)

Compra el llibre en paper

Compra el llibre digital

 

 

Publicat a Recerca
Dimecres, 24 Febrer 2016 10:35

Tragèdies silenciades

Repressió franquista i maquis a les comarques del nord del País Valencià

Un fenomen silenciat i insuficientment investigat: la repressió franquista en la conjuntura guerrillera a les comarques del nord castellonenc. Les tragèdies humanes succeïdes i la dificultosa localització i tractament de les fonts, dóna com a resultat una obra necessària per entendre el nostre fosc i conflictiu passat. A més d'explicar les estratègies, els agents i les formes de la maquinària repressiva franquista, l'autor descriu els casos més flagrants de violència franquista, amb víctimes mortals, esdevinguts a les comarques del nord del País Valencià entre els anys 1945 i 1951. Des dels Ports fins al Maestrat, passant per l'Alcalatén i la Plana, es produïren autèntics crims d'estat que, a més d'esclafar els sectors potencialment hostils al règim, foren guerrillers o no, i de buidar de pluralisme polític la zona, procuraren estabilitzar el seu sistema dictatorial i garantir una hegemonia i una por palpable fins avui en dia.

Compra el llibre

 

 

Publicat a Altres títols
Dilluns, 08 Febrer 2016 10:45

Les dones als orígens de Torreforta

En la redacció d'aquest llibre, resultat tangible de la investigació realitzada, hem volgut reconstruir la història del barri des de les experiències, narratives i memòria de les dones. Evidentment, sempre que ha estat possible, hem inclòs en la nostra redacció la sempre necessària història comparada, cosa que podeu palesar a bastament en la redacció d’alguns capítols del llibre.

Ens hem adonat que encara queda molt per fer, que la història dels barris obrers a casa nostra (i, en general, a la península) és encara un terreny molt verge, mancat d’anàlisis i d’estudis amplis i aprofondits, com també ho són les parròquies obreres i de resistència. Hi ha elements més treballats que altres, en la nostra historiografia, i moltes vegades la perspectiva androcèntrica amaga realitats històriques rellevants, com foren el treball submergit femení o les lluites de les dones. De tota manera, i malgrat les dificultats [...] ens hem immers en un procés apassionant de recuperació històrica, treball etnogràfic i acció feminista que ens involucra, ens modela, ens forma i ens emociona.

El llibre es compon de cinc capítols ben diferenciats, escrits per historiadores diferents, cadascuna des de la seva pròpia idiosincràsia i des del seu posicionament. Comença amb l’origen del barri a través de la immigració, construcció i urbanització; el segon capítol està dedicat a la parròquia; el tercer a l’educació de les dones i la vida quotidiana; el quart, al treball femení; i el cinquè i darrer, a les lluites i reivindicacions de les dones de Torreforta.

Compra el llibre electrònic

Consulta a Googlebooks

Compra el llibre en paper

En los 25 años que separan 1982 de 2007 se han efectuado, en el término municipal de Tarragona, un total de 1.342 intervenciones arqueológicas (excavaciones, seguimiento de obras, adecuaciones o documentaciones). Muchas de estas intervenciones han aportado información significativa sobre la planta de la ciudad antigua y en 2007 se reunieron en el volumen Planimetría arqueológica de Tarragona. Ahora este trabajo se centra en la recopilación de toda esta información para tratar de reconstruir un puzzle del que apenas se tiene el 10% de las piezas. Este volumen el primero de una serie de tres, presenta por primera vez el estudio profundizado y la reconstrucción científica de todos los grandes monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad.

Descargar libro

Una relació dels actes de tota mena que es van desenvolupar a la Llibreria de la Rambla de Tarragona al llarg d’aquell període convuls i esperançador, que fou el de la dotzena d’anys que van del 1968 a1 1980, hauria d’ésser prou testimoni, tant de la intensa activitat desplegada, com del caràcter plural que tingué. Ben mirat, no hi caldria cap comentari.

Però creiem que ja és hora que surtin de l’oblit i es posin de relleu moltes de les activitats de la ciutadania de Tarragona que van patir el menyspreu deliberat, sistemàtic i frustrant d’un regim ignominiós. Perquè per molt que ens atabali el cúmul de dades que s’aporten en aquest treball no deixa d’ésser més que l’indici de la vida no resignada i mal coneguda que es teixia sota la llosa del silenci imposat i, per això, és un bon moment per a encoratjar la societat tarragonina a fer el mateix, i treure d’una vegada a la llum les traces que restin, de la vida social, cultural i política era realment existent en aquells anys de foscor.

Cal veure-hi, també, un acte de reconeixement: més de cinc-cents actes tan diversos com e1s desenvolupats a la llibreria —o des de la llibreria— entre els anys 1968 i 1980 no són el treball de només un petit grup de persones més o menys identificable. Al darrere hi havia centenars de voluntats inconformes que s’ajuntaven de manera activa per a l’objectiu comú d’assolir una pràctica cultural digna a la ciutat de Tarragona, que alhora estigués degudament connectada amb els referents exteriors.

Compra el llibre electrònic

Consulta a GoogleBooks

Compra el llibre en paper

Pàgina 3 de 6

Cerca a la web

Notícies