Arxiu d'Etnografia de Catalunya
Arxiu d'Etnografia de Catalunya

Arxiu d'Etnografia de Catalunya (4)

La revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya és una publicació acadèmica electrònica vinculada al Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV i a l'ITA: Associació d'Antropologia. Els objectius d’aquesta publicació acadèmica son promoure la investigació antropològica en base a un sentit teòric i metodològic, ampli i plural per la qual cosa publica articles, ressenyes, entrevistes i altres materials preferentment d'estudiants (que hagin presentat el Treball de Final de Màster i/o estiguin en procés d’elaboració de la seva tesi doctoral) i del grup de recerca del DAFITS, tot i que també estarà oberta a altres propostes d’altres persones que col·laborin amb el departament. EISSN 2014-3885 · ISSN 0212-0372

En el present número es presenta en l'apartat Articles, el treball dels ja doctors Jaume Esteve i Paula González; el dels doctorands Manfred Egbe, Roxana Yzusqui i Vincent Maisongrande; i el d'Alejandra Toriz que presenta els resultats del seu TFM. En l'apartat de Col·laboracions es publiquen els resultats de les darreres recerques de la Dra. Marisol Pérez Lizaur i del Dr. Gary W. McDonogh. També es ressenyen la darrera publicació del Dr. Jordi Roca Girona Migrantes por amor. La búsqueda de pareja en es escenario transnacional (Dra. Verónica Anzil) i del Dr. Gary W. McDonogh Global Dowtowns (Dr. Joan Josep Pujadas). I s’informa de les investigacions que en aquests moments s'estan duent a terme al DAFITS així com també es fa una crònica dels congressos organitzats per l’ITA i el DAFITS.

Accedeix als articles a la web de la revista

Llegeix la revista en línia

 

 

La proposta del Consell de Redacció als lectors i lectores d’Arxiu d’Etnografia de Catalunya combina l’estructura d’apartats que ja és clàssica en la nostra revista: un apartat anomenat Articles, amb la participació d’estudiants i investigadors de diferents ensenyaments del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social que han finalitzat la tesi de doctorat o el treball de fi de màster; un altre d’anomenat Col·laboracions, que en aquesta ocasió és un dossier temàtic d’articles sobre rehabilitacions urbanes i patrimoni cultural al Brasil, i finalment els apartats Ressenyes i Notes de recerca.

Accedeix als articles a la web de la revista

Llegeix la revista en línia

Cerca a la web

Notícies