Antropologia Mèdica
Antropologia Mèdica

Antropologia Mèdica (40)

La colección es el fruto de la alianza entre Publicacions URV, el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV y MARC (Medical Anthropology Research Center). Las propuestas de originales se someten a revisión por pares (peer reviewing) y se aceptan en catalán, gallego, castellano, portugués, italiano, francés e inglés.

Transaccions, gènere i patiment mental entre adolescents i joves

"El llibre que teniu a les mans s’atansa a una qüestió complexa i rellevant: l’organització social del gènere i del poder. I ho fa aproximant-se a un àmbit molt concret, el del patiment mental en l’adolescència i la primera joventut de les persones. Gràcies a la perspectiva profunda i atenta de l’anàlisi etnogràfica que ha fet l’autor, s’inverteixen els termes d’aquests dos elements: el patiment mental es representa com un moment —o una sèrie de moments— i l’adolescència i la primera joventut, com un espai. Aquests elements són estudiats per si mateixos i, alhora, també són un lloc privilegiat d’observació per establir conclusions i proposar línies de reflexió que van més enllà dels seus límits inicials." (Del pròleg de Jokin Azpiazu)

Aquesta tesi ha rebut el Premi a la millor tesi escrita en català a la Universitat Rovira i Virgili en l’àmbit de les ciències socials i humanitats el 2022.

Compra el llibre en paper

Descarrega el llibre

Etnografía de los usuarios de las salas de consumo higiénico

Este libro presenta una investigación etnográfica sobre las personas consumidoras de drogas que acuden a las salas de consumo higiénico (SCH) de Barcelona. En este texto, guiado por la antropología médica y el método biográfico, se analizan los procesos de salud-enfermedad-atención de las personas usuarias de las SCH y la cotidianidad en estos dispositivos. Este análisis contribuye a trazar propuestas para mejorar las políticas sociales y de reducción de daños dirigidas a la población estudiada.

Compra el libro en papel

Descarga el libro digital

Cerca a la web

Notícies